วันจันทร์, 15 เมษายน 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา
ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ

 

Immigration Online Service

Queue Online  

Visitors Counter

00359045
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
632
520
1152
354974
7545
23451
359045

Your IP: 3.227.240.72
2024-04-15 16:19
  • No gift-2.jpg
  • vision67 ตร.jpg
  • vision สตม-2.jpg

ข่าวสาร

ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  :  นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการ จาก คณะตรวจราชการ กต.3 จต. ตามแผนการตรวจราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 14.30 น. - 17.30 น. พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาก พ.ต.อ.รุ่งเกียรติ  สนแจ้ง รอง ผบก.กต.3 จต. (หน.ชุดตรวจ 1)  และคณะตรวจราชการ กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ ณ ตม.จว.ศรีสะเกษ ส่วนแยก อ.เมืองศรีสะเกษ จว.ศรีสะเกษ  ตามแบบและวิธีการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านที่ 1 ด้านการบริการทั่วไป ด้านที่ 3 ด้านการรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร   และด้านที่ 6 การบริการคนเข้าเมือง พร้อมตรวจพื้นที่และสถานที่การปฏิบัติงาน ตม.จว.ศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายรัฐบาลและ ตร. พร้อมให้คำแนะนำ โดยผลการตรวจราชการครั้งนี้ ตม.จว.ศรีสะเกษ มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบตรวจราชการ ตร. ทั้งนี้ คณะตรวจราชการได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายดำรงตนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่ประมาทเลินเล่อ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้ง การใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ และกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายให้ดำรงการแต่งเครื่องแบบและทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่ ตร.กำหนด โดยเคร่งครัด ซึ่ง ตม.จว. ศรีสะเกษ พร้อมรับและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตม.จว.ศรีสะเกษ :  รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก ตส.3 

 วันที่  13 - 14 ก.พ. 2563 พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ   นำข้าราชการตำรวจในสังกัดรับการตรวจสอบภายในด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส  ทรงเจริญ  รอง ผกก.ฝตส.1 ตส.3/หัวหน้าชุดตรวจสอบ พร้อมคณะตรวจฯ  ณ ตม.จว.ศรีสะเกษ ส่วนแยก ศูนย์ OTOP และสำนักงานภูสิงห์  ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในประจำปี ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ  ตามหลักเกณฑ์แนวทางประกันคุณภาพ เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยรับการตรวจ มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดถึงการบริหารงานและการดำเนินการของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ต.อ.ชัยยศ  วรักษ์จุนเกียรติ  รอง ผบก.ตม.4 ตรวจราชการ ตม.จว.ศรีสะเกษ

วันที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ชัยยศ  วรักษ์จุนเกียรติ  รอง ผบก.ตม.4 ตรวจราชการประจำปี 2563 ตม.จว.ศรีสะเกษ โดยมี พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ และข้าราชการตำรวจในสังกัด  รอรับการตรวจโดยพร้อมเพรียง ในการตรวจครั้งนี้ รอง ผบก.ตม.4 ได้ตรวจการฝึก การแต่งเครื่องแบบ  แบบตรวจราชการของ จต. 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร ด้านที่ 6 การบริการคนเข้าเมือง และแบบตรวจตามนโยบายของ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ประกอบด้วย 1) ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น 2) ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงกำชับการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ตร. และ สตม. อย่างเคร่งครัด โดยคณะ จต.บก.ตม.4 ได้ให้คำแนะนำกับหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจของ จเร สตม. และ ตร. ต่อไป

พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ศรีสะเกษ

วันที่ 8 ก.พ. 63 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์  การดี ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ตม.จว.ศรีสะเกษ โดยมี พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ และข้าราชการตำรวจในสังกัด  รอรับการตรวจเยี่ยมโดยพร้อมเพรียง ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผบก.ตม.4 ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ จนท.สำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน(BLO),พ.ต.ท.ออน  สะสุด  รอง หน.ตม.กัมพูชา ด่านช่องสะงำ, พ.อ.บุญเสริม  บุญบำรุง  รอง ผบ.ฉก.3 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 และ นายอัฑฒ์สุภัค  ฉกรรจ์ศิลป์ แพทย์ ตม.จว.ศรีสะเกษ  พร้อมคณะ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างหน่วยข้างเคียงเพื่อร่วมบูรณาการในการตรวจบุคคลและพาหนะเข้า-ออกราชอาณาจักร พร้อมนี้ได้กำชับและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

1. การถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ 

2. การแต่งกายและทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบ ตร. กำหนดห้ามประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมขณะแต่งเครื่องแบบ

3.การร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา

4. การใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ระบบ Biometrics 

5. การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าอย่างใกล้ชิดและให้มีมาตรการป้องกันตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่

ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ฝึกระเบียบวินัยตำรวจเข้มเพื่อรอรับการตรวจฯ จากคณะจเรตำรวจ บก.ตม.4 และ กต.3 จต.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น.

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมชุดครูฝึก ตม.จว.ศรีสะเกษ ตรวจความพร้อม ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ศรีสะเกษ ในการฝึกระเบียบวินัยตำรวจ ตามแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทานเพื่อรอรับการตรวจการฝึกระเบียบฯ จากคณะจเรตำรวจ บก.ตม.4 และ กต.3 จต. ระหว่างวันที่ 11 – 18 ก.พ. 63 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์โอทอป อบจ.ศรีสะเกษ

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา

11-04-2567 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

   วันนี้ (11 เมษายน  2567) เวลา 11.00 น. เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ของไทย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้บังคับบัญชา เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทย โดย พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระสงฆ์ และกล่าวอวยพรข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

Read more

9 เม.ย. 2567 ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ITA ครั้งที่ 3

09-04-2567 Hits:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการประชุมติดตามความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ของหน่วยงาน   ครั้งที่ 3   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    โดยพันตำรวจเอกจิรประภาพ สุทธปรีดา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลการดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency...

Read more

2 เม.ย. 2567 พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผบก.ตม.4 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ตม.จว.ศรีสะเกษ

02-04-2567 Hits:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

     วันอังคาร ที่ 2 เมษายน  2567 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ปิยะอนันต์  โตสกุลวงศ์ ผบก.ตม.4 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ตม.จว.ศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ  โดยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ และมีตัวแทนหน่วยราชการ ศุลกากรช่องสะงำ, ร.1633 ฉก.3, ทพ.2601, หน่วยประสานชายแดนเพื่อความมั่นคงไทย-กัมพูชา, ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศช่องสะงำ, อาสารักษาดินแดน, กักกันสัตว์ช่องสะงำ, กักกันพืชช่องสะงำฯ และหน่วยราชการราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมให้การต้อนรับ  เวลา...

Read more

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลสงกราน…

01-04-2567 Hits:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

             วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.  พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567  เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมีจ่าเอกสมควร  สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 120 นาย  ณ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (สำนักงานภูสิงห์) ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

Read more

28 มี.ค. 2567 บูรณการร่วมกับชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบ…

29-03-2567 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่  28  มีนาคม  2567 แต่เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ  พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิงมณีพร  บุญเลี้ยง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ  บูรณการร่วมกับชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 4522/2563  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอำเภอกันทรลักษ ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์ ได้ร่วมกันออกตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

Read more

27 มี.ค. 2567 จิตอาสา ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ

27-03-2567 Hits:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

       วันที่ 27 มี.ค.2567 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค      พร้อมจัดเลี้ยงไอศกรีมแก่เด็กเยาวชน ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ      ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ        

Read more

25 มี.ค. 2567 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก พบปะประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการ…

26-03-2567 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

          วันที่  25 มีนาคม  2567  เวลา  13.30 น. พันตำรวจเอกจิรประภาพ สุทธปรีดา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ   ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก  พบปะประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการ One Stop Service  เพื่อสุ่มสอบถามการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือพบเห็นพฤติกรรมการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่  พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาสัมพันธ์การเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ   โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประจำจุดให้บริการทุกนายประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบวัด EIT อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน หากพบเห็นหรือสงสัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน...

Read more

21 มี.ค. 67 ร่วมชุดตรวจบูรณาการฯป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบกิจการจังหว…

21-03-2567 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

         วันที่  21  มีนาคม  2567 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิงมณีพร บุญเลี้ยง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมชุดตรวจบูรณาการฯป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 4522/2563  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้ร่วมกันออกตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

Read more

20 มี.ค.67 บูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ

21-03-2567 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

       วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิงมณีพร บุญเลี้ยง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมชุดตรวจบูรณาการฯป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ,ผู้แทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนฝ่ายปกครอง อ.เมืองศรีสะเกษ,ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทน ภ.จว.ศรีสะเกษ, รวมทั้งสิ้น 7 หน่วยงานโดยได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จว. ศรีสะเกษ ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ...

Read more

8 มี.ค.67 ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา…

09-03-2567 Hits:113 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

          วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ดำเนินการประชุมติดตามความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยพันตำรวจเอกจิรประภาพ สุทธปรีดา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลการดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงาน และวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานและเสนอแนะการปฏิบัติในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอและรายงานข้อมูลลงในระบบ ITAP  ทั้ง 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1)...

Read more

3 มีนาคม พ.ศ. 2567 เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริเวณตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำและบ…

04-03-2567 Hits:95 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

         วันที่ 3  มีนาคม  พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.  พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา   ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริเวณตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำและบริเวณด่านพรมแดนถาวรช่องสะงำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนสู่หน่วยงานตำรวจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชนในพื้นที่ เป็นการแสดงเจตจำนงให้ประชาชนทราบว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน หากพบเห็นหรือสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชน เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มายกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล...

Read more

1 มีนาคม พ.ศ.2567 พบปะพูดคุยตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

04-03-2567 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

          วันที่ 1  มีนาคม  พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา   ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พบปะพูดคุยตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ศรีสะเกษ (สนง.ภูสิงห์) โดยมีหน่วยประสานงานความมั่นคงชายแดนประเทศกัมพูชา, ศปม.ภูสิงห์, ร้อย ทพ.2601, ด่านศุลกากรช่องสะงำ, ตัวแทนตำรวจท่องเที่ยว, ด่านควบคุมโรค, ด่านกักกันสัตว์, ด่านตรวจพืช, ด่านตรวจสัตว์ป่า และ ตำรวจ สภ.ภูสิงห์ ตามกิจกรรมโต๊ะกลมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานข้างเคียงในการต่อต้านการทุจริตและติดตามสอบถามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด การประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน หากพบเห็นหรือสงสัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด...

Read more

การรับสมัครสอบของ สตม. รายละเอียดตามแนบ

01-03-2567 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

การรับสมัครสอบของ สตม. รายละเอียดตามแนบ สามารถสมัครและยื่นคะแนนภาษาต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่  11 - 29 มีนาคม 2567  ทางเว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com   ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่: ฝ่ายอำนวยการ 1  กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร. 0 2572 8559

Read more

21 ก.พ. 2567 เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนสู่หน่…

22-02-2567 Hits:391 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

            วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2567 เวลา 15.00 น. พันตำรวจเอกจิรประภาพ  สุทธปรีดา   ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ บริเวณสถานีรถไฟศรีสะเกษ และตลาดบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์พระนางศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนสู่หน่วยงานตำรวจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชนในพื้นที่ เป็นการแสดงเจตจำนงให้ประชาชนทราบว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน หากพบเห็นหรือสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชน...

Read more

20 ก.พ.67 ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ…

20-02-2567 Hits:326 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

      วันที่  20 ก.พ.2567  เวลา 07.30 น. น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีฯ

Read more

15 ก.พ.67 พบประพูดคุยกับประชาขนและตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่

16-02-2567 Hits:323 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

         วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2567 เวลา 10.00 น. พันตำรวจเอกจิรประภาพ  สุทธปรีดา   ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ พบปะพูดคุยกับประชาชนและตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ศรีสะเกษ (สนง.ภูสิงห์) โดยมีหน่วยประสานงานความมั่นคงชายแดนประเทศกัมพูชา, ศปม.ภูสิงห์, ร้อย ทพ.2601, ด่านศุลกากรช่องสะงำ, ตัวแทนตำรวจท่องเที่ยว, ด่านควบคุมโรค, ด่านกักกันสัตว์, ด่านตรวจพืช, ด่านตรวจสัตว์ป่า, สภ.ภูสิงห์, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมกิจกรรมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษพบปะประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และแสวงหาความร่วมมือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน...

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ : จัดชุดบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวั…

16-02-2567 Hits:403 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ  พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิงมณีพร  บุญเลี้ยง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ   ร่วมชุดตรวจบูรณาการฯป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ,ผู้แทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนฝ่ายปกครอง อ.เมืองศรีสะเกษ,ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทน ภ.จว.ศรีสะเกษ, รวมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน  โดยได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ...

Read more

31 มกราคม 2567 ประชุมติดตามความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ว…

11-02-2567 Hits:384 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

           วันที่ 31 มกราคม  2567 เวลา 15.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ       ได้ดำเนินการประชุมติดตามความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยพันตำรวจเอกจิรประภาพ  สุทธปรีดา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลการดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงาน และวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานและเสนอแนะการปฏิบัติในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอและรายงานข้อมูลลงในระบบ ITAP ระยะที่ 1 ทั้ง...

Read more

25 มกราคม 2567 ประชุมทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจั…

11-02-2567 Hits:295 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

            วันที่ 25  มกราคม  2567 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกจิรประภาพ  สุทธปรีดา   ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ประชุมทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และร่วมกันประกาศประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 19  มกราคม  2567  เพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) การรับสินบน...

Read more

23 ม.ค.67 รับการตรวจเยี่ยมจาก ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

11-02-2567 Hits:234 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

             วันที่ 23  ม.ค. 2567  เวลา 10.30 น.   พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  มอบหมายให้ พ.ต.ท.กันตภณ  หนองเหล็ก  สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ต.พิษณุ  วัตถุ  ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ให้การตรวจเยี่ยม ตม.จว.ศรีสะเกษ ณ สำนักงานภูสิงห์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ  ต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ

Read more

19 มกราคม 2567 ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรม…

11-02-2567 Hits:378 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

          วันที่ 19 มกราคม  2567 เวลา 15.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ         ได้ดำเนินการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดยมีพันตำรวจเอกจิรประภาพ  สุทธปรีดา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งคำสั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 123/2567 ลงวันที่ 6  ธันวาคม  2566  เรื่อง  มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data...

Read more

15 ม.ค.67 ร่วมชุดตรวจบูรณาการฯป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศ…

11-02-2567 Hits:263 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

           วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิงมณีพร บุญเลี้ยง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมชุดตรวจบูรณาการฯป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ, ผู้แทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนฝ่ายปกครอง อ.เมืองศรีสะเกษ,ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทน ภ.จว.ศรีสะเกษ, รวมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน  โดยได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ...

Read more

11 มกราคม 2567 ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน…

11-02-2567 Hits:272 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

           วันที่  11 มกราคม 2567  เวลา 15.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และทำความเข้าใจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 3...

Read more

9 มกราคม 2567 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ ของ สตม.

11-02-2567 Hits:414 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

          วันที่ 9  มกราคม  2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา   ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ   เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  เรื่องการประมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.  และ พล.ต.ท.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมบรรยาย  ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 29 อาการที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (เมืองทองธานี) และการประชุมผ่านระบบทางไกล ณ ที่ตั้งหน่วย...

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดินไทย – กัมพูชา ประจำปี พ.ศ. 2567

10-02-2567 Hits:244 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

             วันที่ 3 ม.ค. 2567  เวลา 08.00 น.  ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  มอบหมายให้ พ.ต.ท.นที  ทองสุกแก้ว รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ และ พ.ต.ท.กันตภณ  หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  ร่วมกิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดินไทย – กัมพูชา ประจำปี พ.ศ. 2567  ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

10-02-2567 Hits:242 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

               วันที่ 1 มกราคม  2567  เวลา 06.30 น.  พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พร้อมด้วยข้าราชการ ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 วันที่ 1 มกราคม 2567 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์    ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมทำจิตอาสา ตีเส้นจราจร

10-02-2567 Hits:235 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

              วันที่ 27 ธ.ค. 2566  เวลา 10.30 น.  ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.ท.หญิงชัญญา  พรหมวารี รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พ.ต.ท.กันตภณ  หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.ท.หญิงมณีพร  บุญเลี้ยง  สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วยชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกับ ภ.จว.ศรีสะเกษ, สภ.เมืองศรีสะเกษ, ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตีเส้นจราจรให้ดูเด่นเห็นชัดเจน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนน   ณ  ถนนหน้า  ภ.จว.ศรีสะเกษ 

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมปล่อยแถวอำนวยความสะดวกการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ…

10-02-2567 Hits:276 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

              วันที่ 27 ธ.ค. 2566  เวลา 09.00 น.  ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.ท.หญิงชัญญา  พรหมวารี รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พ.ต.ท.กันตภณ  หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.ท.หญิงมณีพร  บุญเลี้ยง  สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วยชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกับ ภ.จว.ศรีสะเกษ, สภ.เมืองศรีสะเกษ, กก.6 บก.ทล., พฐ.จว.ศรีสะเกษ, ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ, ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ, นักเรียนนักศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่  ปล่อยแถวอำนวยความสะดวกการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522, พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ…

10-02-2567 Hits:247 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

                   วันที่ 26 ธ.ค.2566 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.ท.กันตภณ  หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ, ร.ต.อ.ไกรฤกษ์  สมนึก รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ  ร่วมกับ จนท.สภ.ภูสิงห์, ด่านศุลกากรช่องสะงำ, ศูนย์ประสานงานชายแดน ไทย-กัมพูชา, ตรวจคนเข้าเมืองช่องจวม กัมพูชา ร่วมจัดโครงการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522  ให้กับประชาชนชาวไทยและคนกัมพูชาที่เดินทางผ่านช่องผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ศรีสะเกษ

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ : บูรณาการร่วมกับจับกุม ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จำนวน 3 ราย

10-02-2567 Hits:260 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

            วันที่ 23 ธ.ค.2566 เวลา 21.00น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.ท.กันตภณ หนองเหล็ก และพ.ต.ท.หญิงมณีพร บุญเลี้ยง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ไกรฤกษ์ สมนึก รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ BMW บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงกันทรลักษ์ ผลการปฏิบัติดังนี้ 1. จับกุม นายเกียรติศักดิ์ ฯ อายุ 34...

Read more

5 ธ.ค.66 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้

05-12-2566 Hits:265 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

       วันที่  5  ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566     ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี  

Read more

5 ธ.ค.66 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

05-12-2566 Hits:260 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

       วันที่  5  ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566    ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อาคาร 3  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2…

13-10-2566 Hits:398 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่  13 ตุลาคม 2566 เวลา 10.19 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พ.ต.ท.กันตภณ  หนองเหล็ก  สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด  ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล   เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566   ณ  พระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) ต.เมืองเหนือ  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

13-10-2566 Hits:392 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่  13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

13-10-2566 Hits:388 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่  13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566   ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อาคาร 3  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ มอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ ให้กับโรงพยาบาลภูสิงห์

13-10-2566 Hits:400 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล   เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ถัง ให้กับ โรงพยาบาลภูสิงห์ ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

13-10-2566 Hits:389 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา  เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยร่วมกันทำความสะอาด กวาดพื้นที่ภายในบริเวณวัด ณ วัดโนนแดง ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

Read more

ลงทะเบียนแจ้งที่พักคนต่างด้าว ง่ายสุด

19-09-2566 Hits:411 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

แจ้งประชาสัมพันธ์กรณีระบบแจ้งที่พักใหม่ ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนใหม่ ดังนี้ ให้เริ่มใช้งานช่องทางใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้งานเดิม จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ - ระบบแจ้งที่พักระบบใหม่ของ สตม.        เพื่อทดแทนแก้ไขปัญหาระบบแจ้งที่พักเดิม        ประชาสัมพันธ์เจ้าบ้านในระบบอีเมลล์แล้ว -เจ้าบ้านทุกรายต้องสมัครใหม่        (ยกเลิกชื่อผู้ใช้งานเดิมทั้งหมด)        ระบบจะอนุมัติอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ ตม.       ไม่ต้องดำเนินการอนุมัติ   เปลี่ยนเป็นช่องทางใหม่ที่ https://tm30.immigration.go.th/tm30/#/login   Download คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าบ้าน/สถานประกอบการสำหรับแจ้งที่พักในระบบใหม่ : https://drive.google.com/file/d/1jPTDmtyaXbBewXZS9k20yIjJ40NYHz-h/view?usp=drivesdk  

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 12 ส.ค.66

12-08-2566 Hits:433 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการศรีสะเกษ เป็นประธาน

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ : จัดชุดตรวจบูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในสถานป…

08-08-2566 Hits:636 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

           วันที่ 8  สิงหาคม  2566 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ  พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.กันตภณ หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ  นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ BMW  ร่วมชุดตรวจบูรณาการฯป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้แทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนฝ่ายปกครอง อ.เมืองศรีสะเกษ,ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงานโดยได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ...

Read more

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน…

28-07-2566 Hits:452 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  เวลา  07.30 น. ข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.ศรีสะเกษ  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ  จว.ศรีสะเกษ  โดยมี นายสำรวย  เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก) อ.เมืองศรีสะเกษ จว.ศรีสะเกษ

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

28-07-2566 Hits:454 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  เวลา  06.30 น. ข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.ศรีสะเกษ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อาคาร 3 อ.เมืองศรีสะเกษ  จว.ศรีสะเกษ  โดยมี นายสำรวย  เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

Read more

27 ก.ค.66บูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการของแรงงานต่า…

28-07-2566 Hits:463 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ  พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.กันตภณ หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ  นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ BMW  ร่วมชุดตรวจบูรณาการฯป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย  ผู้แทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนฝ่ายปกครอง อ.เมืองศรีสะเกษ,ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน โดยได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ขุขันธ์ จว. ศรีสะเกษ     ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ...

Read more

เชิญขวนประชาชนทำแบบทดสอบ "วัคซีนไซเบอร์" 40 ข้อ

21-07-2566 Hits:515 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เชิญขวนประชาชนทำแบบทดสอบ "วัคซีนไซเบอร์ 40 ข้อ เพื่อให้ได้รับรู้ข่าวสาร วิธีการคนร้าย จดสังเกตและวิธีป้องกัน ภัยออนไลน์สมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ตาม QR Code หรือตามลิ้งก์นี้ https://rb.gy/hl5ff รับรางวัล 2 ต่อ สร้างความรู้ เข้าใจรูปแบบการหลอกลวง ลดความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ มีสิทธิลุ้นรับรางวัล “ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน”   ด้วยความปรารถนาดีจาก “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

Read more

3 มิ.ย.66 จุดเทียนชัยถวายพระพร

03-06-2566 Hits:600 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่ 3 มิ.ย. 2566 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิงชัญญา  พรหมวารี รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย  เกษกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   เป็นประธานในพิธี

Read more

3 มิ.ย.66 ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ

03-06-2566 Hits:499 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

  วันที่ 3 มิ.ย. 2566 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.ท.หญิงชัญญา  พรหมวารี รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อาคาร 3  ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย  เกษกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   เป็นประธานในพิธี  

Read more

แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย

28-04-2566 Hits:958 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.go.th/?p=31904

Read more

จิตอาสา เดือน เม.ย.2566

04-04-2566 Hits:979 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

       วันนี้ ( 4 เม.ย. ๒๕๖6 ) เวลา 10.00 น. ข้าราชการตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันถวายสังฆทาน ทำความสะอาดและกวาดบริเวณพื้นที่ภายในลานวัด  ณ วัดป่าถ้ำผึ้งดาวดึงส์ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายคดียาเสพติดตามยุทธการ “ พิฆาตทรชนคนค้าย…

10-03-2566 Hits:1006 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

ตม.จว.ศรีสะเกษ  :  ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายคดียาเสพติดตามยุทธการ “ พิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้ ภ.3 “ และ “238 พิทักษ์นครลำดวน “  ***************************************************************************************************************************  วันที่ 10 มีนาคม  2566 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จิรประภาพ   สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.ท.หญิง ชัญญา  พรหมวารี รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.ท.กันตภณ  หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ  มอบหมายให้ ร.ต.ท.รณยุทธ  บุญเนตร รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน   ตม.จว.ศรีสะเกษ  นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ BMW  ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายคดียาเสพติดตามยุทธการ “...

Read more

คู่มือการใช้ภาษาต่างประเทศของ สตม.

09-03-2566 Hits:978 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

คู่มื่อการใช้ภาษาต่างประเทศของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Read more

วันมาฆบูชา 66

06-03-2566 Hits:972 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

       วันที่ 6 มี.ค. 2566 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พ.ต.ท.กันตภณ  หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

Read more

การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565

23-02-2566 Hits:1052 ประกาศ Sisaket immigration

การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565 https://www.immigration.go.th/?page_id=1702      

Read more

ก.พ. 66 จิตอาสา

09-02-2566 Hits:972 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

       วันที่ 9 ก.พ.2566 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันทำความสะอาดกวาดลานวัดและพื้นที่ภายในบริเวณ ณ วัดเพียนาม  ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและประชาชนจิตอาสา ร่วมสวดมนต์ถวายพระ…

19-12-2565 Hits:1008 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

        ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและประชาชนจิตอาสา  ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว        เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และน้อมนำรำลึกถึงในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Read more

การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120

24-11-2565 Hits:1041 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120 ⯑ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์  ⯑ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน ⯑หากไม่เสร็จให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือสั่งลงโทษแทน และให้สั่งลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่สั่ง โดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน  

Read more

รับผิดชอบหลักตามแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรฯ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเ…

20-11-2565 Hits:1033 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ในนามผู้บังคับบัญชาของ ตร. ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรฯ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ขอขอบคุณ กำลังพลทุกนาย จากใจ❤️ #APEC2022THAILAND. #RTP #ผบ.ตร. #ขอบคุณกำลังพล  

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษ…

09-11-2565 Hits:1091 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2022 รายละเอียดมีดังนี้ ⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑ คุณพร้อมหรือยัง? ไทยพร้อมเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2022 รายละเอียดมีดังนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมแล้ว ในการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนการบูรณาการกับทุกภาคส่วน พร้อมร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีสู่ “Open Connect Balance”  

Read more

การเอาตัวรอดจากคนคลุ้มคลั่งกราดยิง (Active Shooter) 

02-11-2565 Hits:1050 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.  เป็นห่วงพี่น้องประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์การป้องกันเหตุ active shooter . หนี ซ่อน สู้ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติ . ตามที่ในปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า เหตุกราดยิง หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Active Shooter นั้น ไม่ได้พบแต่ในต่างประเทศเท่านั้น แต่ในประเทศไทยก็เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  อีกทั้งหลักการดังกล่าวยังสามารถนำไปปรับใช้ในการเอาชีวิตรอดในเหตุการณ์ยิงปะทะต่าง ๆ อีกด้วย . สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักหลัก “หนี ซ่อน สู้” หรือ “Run Hide Fight” ซึ่งเป็นหลักสากลที่ FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลาย ๆ...

Read more

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการเปิดรับคำขอเพิ่มมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี …

20-10-2565 Hits:1091 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเดียด ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการเปิดรับคำขอเพิ่มมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565

Read more

ติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 256…

17-10-2565 Hits:1063 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 ได้ที่ - Facebook :  https://www.facebook.com/PoliceRadio - Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DgUmBgNmST8  

Read more

สาร พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี…

16-10-2565 Hits:1096 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

ประชาสัมพันธ์ สาร พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565

Read more

13 ต.ค.65

16-10-2565 Hits:1072 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่ 13 ต.ค.65 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.อาทิพย์ ซึมดอน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.2565 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 28 อ.เมืองศรีสะเกษ จว.ศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

Read more

ทรงพระเจริญ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

08-10-2565 Hits:1068 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ทรงพระเจริญ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม ข้าราชการตำรวจ ตวจคนเข้าเมือง

Read more

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

07-10-2565 Hits:1073 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้สูญเสียทุกท่าน จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำภู

Read more

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ตอนที่ 4

03-10-2565 Hits:1071 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ. เรื่อง สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ตอนที่ 4 ประเด็นการโอนย้ายภารกิจ ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่ - Facebook  https://www.facebook.com/PoliceRadio - Youtube https://www.youtube.com/watch?v=k__EE1Y4StM  

Read more

สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ. เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชา…

26-09-2565 Hits:1085 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ. เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของการแต่งตั้งโยกย้าย วินัย และการบริหารงานอื่นๆ ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่ - Facebook  https://www.facebook.com/PoliceRadio - Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=htA7Zq_pztI

Read more

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่)

26-09-2565 Hits:1088 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในการรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจ รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

Read more

ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2547 และฉบับใหม่

20-09-2565 Hits:1099 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.ต.อนุชา รมยนันท์ รอง ผบช.สกพ.รรท.ผบช.สง.ก.ตร. เรื่อง สิ่งใหม่ในร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของคณะกรรมการต่างๆ ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่ - Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio - Youtube https://youtu.be/Dc65MsPHAk8

Read more

รับฟังและติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.เรื่อง สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร…

12-09-2565 Hits:1076 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

รับฟังและติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.เรื่อง สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ha9Gm7qAm2k

Read more

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕

29-07-2565 Hits:1121 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

29-07-2565 Hits:1098 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

       วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565  เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.อาทิพย์  ซึมดอน  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตรวจในสังกัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ

Read more

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิบัติญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

29-07-2565 Hits:1089 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

       วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565  เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.อาทิพย์  ซึมดอน  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตรวจในสังกัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิบัติญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ

Read more

บทเพลง "ในหลวงรัชกาลที่สิบ"

29-07-2565 Hits:1101 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

บทเพลง "ในหลวงรัชกาลที่สิบ" ประพันธ์คำร้องและทำนอง พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล เรียบเรียงเสียงประสาน พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล ขับร้อง นาย กาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (นักร้องชนะเลิศฝ่ายชาย โครงการ "ศาลาเฉลิมกรุง สืปสานตำนานเพลง" ปี ๒๔๔๙) ขับร้องประสานเสียง นาย วิรัข อยู่ถาวร นางสาว พิมพ์พริมา วงษ์พรหม  

Read more

3 มิ.ย.65 วางพานพุ่ม

03-06-2565 Hits:1145 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

      วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.อาทิพย์  ซึมดอน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตรวจในสังกัด ตม.จว.ศรีสะกษ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ จว.ศรีสะเกษ

Read more

3 มิ.ย.65 จิตอาสา

03-06-2565 Hits:1138 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

       วันที่ 3 มิถุนายน  พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565 โดยร่วมกับอำเภอภูสิงห์และหน่วยงานราชการในอำเภอภูสิงห์  พัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงพยาบาลภูสิงห์ อ.ภูสิงห์  จว.ศรีสะเกษ

Read more

3 มิ.ย.65 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03-06-2565 Hits:1143 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

     วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.อาทิพย์  ซีมดอน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ข้างธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จว.ศรีสะเกษ

Read more

เปิดด่าน 9 พ.ค.65

10-05-2565 Hits:1190 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่ 9 พ.ค.65 เวลา 11.29 น. พ.ต.อ.อาทิพย์ ซึมดอน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายแปน โกะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธาน

Read more

ประชุมเปิดด่าน 9 พ.ค.65

10-05-2565 Hits:1161 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

วันที่ 9 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.อาทิพย์ ซึมดอน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมสถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายแปน โกะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธาน  

Read more

แจ้งประชาสัมพันธ์ ตามมติฯ ศบค มีมติเห็นชอบ เงื่อนไขเข้าประเทศไทย

26-04-2565 Hits:1213 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

แจ้งประชาสัมพันธ์ ตามมติฯ ศบค มีมติเห็นชอบ เงื่อนไขเข้าประเทศไทย 1 พ.ค.65 จะเข้าลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand pass ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.65 เป็นต้นไป  

Read more

ปันรักษ์ คาเฟ่ Punrak Cafe Grand Opening : 25 เมษายน 2565

25-04-2565 Hits:1234 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ปันรักษ์ … ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟ แต่คือร้าน ... ที่ให้โอกาส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันนี้ พบกับ “กาแฟหอมกรุ่น” ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งรอยยิ้ม จากเมล็ดกาแฟอาราบิก้า ส่งตรงจากดอยสามหมื่น รร.ตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1 จว.เชียงใหม่ และพบกับทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากครอบครัวตำรวจ ที่เต็มไปด้วยความภูมิใจ ณ ปันรักษ์ คาเฟ่ Punrak Cafe (ตั้งอยู่ภายใน บช.ตชด.) Grand Opening : 25 เมษายน 2565 หนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ จาก “สมาคมแม่บ้านตำรวจ” โดยคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ   จากเมล็ดกาแฟบนดอย จนกลายมาเป็นกาแฟหอมกรุ่นในมือคุณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ...

Read more

รณรงค์เทศกาลสงกรานต์ "ความในใจ 30 Sec Master"

10-04-2565 Hits:1266 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

รณรงค์เทศกาลสงกรานต์ "ความในใจ 30 Sec Master"

Read more

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2 มีนาคม พ…

10-04-2565 Hits:1187 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ พระที่นังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

Read more

ตรวจคนเข้าเมือง ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด

12-02-2565 Hits:1202 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนสอดคล้องตามแผนปฏิบัติ รูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ วงเล็บฉบับปรับปรุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นจึงขอประกาศเจตนารมณ์ของ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและข้าราชการตำรวจทุกนาย จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงาน ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ หลีกเลี่ยงการกระทำ มันอาจมีผลต่อ ดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติเพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาลจึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี’65

12-02-2565 Hits:1205 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 315 อัตรา จาก 4 กลุ่มผู้สมัคร ได้แก่ (1) กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย จำนวน 250 อัตรา (2) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ เพศชาย จำนวน 30 อัตรา (3) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย...

Read more

ผบ.ตร. ขอให้ตำรวจทุกนายอยู่ในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 งดออกนอ…

22-12-2564 Hits:1203 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ขอให้ข้าราชการตำรวจงดเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อเข้าอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) และให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความสะดวกการจราจร งานบริการ หรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน และถือว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ที่ตำรวจทุกนายมอบให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย  โฆษก ตร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผบ.ตร. ในนามของผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ฝากขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดทั้งปีที่ผ่านมา และขออวยพรให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง มีสุขพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และมีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่าน หากมีเหตุด่วน...

Read more

จองคิวออนไลน์ ตม.จว.ศรีสะเกษ

24-11-2564 Hits:1379 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

QR-Code สำหรับจองคิวออนไลน์ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

Read more

แบบสำรวจออนไลน์ชาวต่างชาติ

22-11-2564 Hits:1229 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sisaket immigration

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจบริการภาครัฐที่ชาวต่างชาติต้องการ ผ่านระบบแบบสำรวจออนไลน์  หรือ https://www.surveymonkey.com/r/H9S3H26

Read more

ผบช.สตม.” นำแถลง “ตม.ศรีสะเกษ-สืบ ตม.4” พร้อมจัดหางานจังหวัด รวบ 5 กัมพูชา ลักลอบทำงาน-อยู…

28-09-2564 Hits:1328 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

27 กันยายน 2564 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. สั่งการให้ พล.ต.ต.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบก.ตม.4 , พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ ,พ.ต.อ.วีรยศ การุณยธร , พ.ต.อ.ปรีชา กองแก้ว รอง ผบก.ตม.4 และ พ.ต.อ.อาทิตย์ ซึมดอน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาชาวกัมพูชา ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต อ่านเพิ่มเติม ที่มาแนวหน้า วันอังคาร ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

Read more

23 คลิป ประชาสัมพันธ์เตือนภัยแก่ประชาชน

13-06-2564 Hits:1391 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

23 คลิป ประชาสัมพันธ์เตือนภัยแก่ประชาชน 1 - 23 คลิป ประชาสัมพันธ์เตือนภัยแก่ประชาชน  

Read more

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ