วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง        

เดือน มกราคม พ.ศ.2567

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ของทางราชการ ทะเบียนโล่ 06347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ ทะเบียนโล่ 67656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาจ้างเหมาใช้บริการอินเตอร์เน็ต CAT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาจ้างเหมาใช้บริการอินเตอร์เน็ต TOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาจ้างเหมาใช้บริการอินเตอร์เน็ต TOT(สนง.ส่วนแยก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สถานีบริการน้ำมัน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สถานีบริการน้ำมัน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สถานีบริการน้ำมัน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สถานีบริการน้ำมัน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน กันยายน พ.ศ.2566

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สถานีบริการน้ำมัน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศเรื่อง การเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สถานีบริการน้ำมัน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

          

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ