วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 

ข้อมูลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (  PDF ,  Excel )

 

ข้อมูลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน มีนาคม 2567 (  PDF,  Excel )

ข้อมูลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (  PDF,  Excel )

ข้อมูลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน มกราคม 2567 (  PDF,  Excel )

ข้อมูลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน ธันวาคม 2566 (  PDF,  Excel )

ข้อมูลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน พฤศจิกายน 2566 (  PDF,  Excel )

ข้อมูลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน ตุลาคม 2566 (  PDF,  Excel )

 

  

          

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ