วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

  

 

    ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

 ไฟล์ ( *.pdf ) ,  ไฟล์ ( *.xlsx )  

 

 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 

   ไฟล์ ( *.pdf ) ,    ไฟล์ ( *.xlsx)   

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

   ไฟล์ ( *.pdf ) ,    ไฟล์ ( *.xlsx)  

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 

   ไฟล์ ( *.pdf ) ,    ไฟล์ ( *.xlsx) 

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 

   ไฟล์ ( *.pdf ) ,    ไฟล์ ( *.xlsx)

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

  ไฟล์ ( *.pdf ) ,    ไฟล์ ( *.xlsx)

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567  

  ไฟล์ ( *.pdf ) ,   ไฟล์ ( *.xlsx)

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566  

  ไฟล์ ( *.pdf )  ,    ไฟล์ ( *.xlsx)

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  

  ไฟล์ ( *.pdf ) ,    ไฟล์ ( *.xlsx)

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  

  ไฟล์ ( *.pdf )    ไฟล์ ( *.xlsx)

 

 

 

   

  ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน เมษายน 2567 

  ไฟล์ ( *.pdf )  ,    ไฟล์ ( *.xlsx ) 

   ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน มีนาคม 2567 

  ไฟล์ ( *.pdf )  ,    ไฟล์ ( *.xlsx )

     ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

  ไฟล์ ( *.pdf )  ,    ไฟล์ ( *.xlsx )

     ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน มกราคม 2567

  ไฟล์ ( *.pdf )    ไฟล์ ( *.xlsx )

     ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน ธันวาคม 2566

  ไฟล์ ( *.pdf )     ไฟล์ ( *.xlsx )

     ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน พฤศจิกายน 2566

  ไฟล์ ( *.pdf )    ไฟล์ ( *.xlsx )

       ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน ตุลาคม 2566

  ไฟล์ ( *.pdf )    ไฟล์ ( *.xlsx )

 

  

          

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ