วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O16.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ประกาศ เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  ( PDF )

 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  ( PDF )

 

 

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 

 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567 

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          

 

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ