วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 

  รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1-2   ( *.pdf) 

 

 

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค.2566 - มี.ค. 2567) 

 

   ไฟล์ ( *.pdf) ,   ไฟล์ ( *.xlsx)

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567     ไฟล์ ( *.pdf)    ไฟล์ ( *.xlsx) 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567     ไฟล์ ( *.pdf)    ไฟล์ ( *.xlsx) 

 

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน พ.ศ.2567     ไฟล์ ( *.pdf)    ไฟล์ ( *.xlsx)

 

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม พ.ศ.2567     ไฟล์ ( *.pdf)    ไฟล์ ( *.xlsx)

 

    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567   ไฟล์ ( *.pdf ) ,     ไฟล์ ( *.xlsx)

 

 

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม พ.ศ.2567   ไฟล์ ( *.pdf ),    ไฟล์ ( *.xlsx )

 

 

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566   ไฟล์ ( *.pdf ),     ไฟล์ ( *.xlsx ) 

 

 

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566   ไฟล์ ( *.pdf ),    ไฟล์ ( *.xlsx )

 

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566   ไฟล์ ( *.pdf ),     ไฟล์ ( *.xlsx )

 

   

 

          

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ