วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

          จัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม พ.ศ.2567         PDF,  Excel )

          จัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567     ( PDF,  Excel )

          จัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม พ.ศ.2567       ( PDF,  Excel )

          จัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566       ( PDF,  Excel )

          จัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566   ( PDF Excel )

         จัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566         ( PDF,  Excel )

   

 

 

          

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ