วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง

 

     

   

 21 ก.พ. 2567 เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความเชื่อมันแก่ประชาชนสู่หน่วยงานตำรวจ  ( PDF  )

https://www.khaodentuathai.com/ภูมิภาค/24930 

https://dawtainew001.blogspot.com/2024/02/blog-post_38.html

 1ก.พ. 2567 พบปะพูดคุยกับประชาชนและตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่  (PDF  )

https://www.onbnews.today/post/106082

https://www.siameagle.com/0003688/
 31 .ค. 2567 ประชุมติดตามความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  (PDF  )

 

 25 .ค. 2567 ประชุมทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และร่วมกันประกาศประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน   

(PDF  

)

 

19 .ค. 2567 ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   

(PDF  

)

 


 

11 มกราคม 2567 ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

(PDF 

 )

มกราคม 2567 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ ของ สตม.   (PDF )

 

 

          

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ