วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา
ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ

 

Immigration Online Service

Queue Online  

 

Visitors Counter

00325492
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
270
619
1364
318619
17402
12624
325492

Your IP: 35.175.201.191
2024-02-27 06:26

19 มกราคม 2567 ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

          วันที่ 19 มกราคม  2567 เวลา 15.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ         ได้ดำเนินการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดยมีพันตำรวจเอกจิรประภาพ  สุทธปรีดา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งคำสั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 123/2567 ลงวันที่ 6  ธันวาคม  2566  เรื่อง  มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งเป็นการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ภายใต้ 2 ตัวชี้วัด ดังนี้        

                1. ตัวชี้วัดที่ การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย

1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ

3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ

4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ

5) การจัดการเรื่องร้อยเรียนการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ในประเด็นข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสใสการบริหารงานและการดำเนินงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง (16 ข้อมูล)               

                2. ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดให้สาธารณชนได้ รับทราบใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย

1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ ประกาศนโยบาย การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ระบบการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และ

 

2) มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ (8 ข้อมูล) 

 

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ