วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O17.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy)

 

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

          คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2567

           ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) การไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ( Thai  , English  )

 

 

 

         

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ