วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O12.ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

  

รายงานข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ไตรมาส 1-2   ไฟล์ ( *.pdf )

 

  ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1-2

   ไฟล์ ( *.pdf ) ,   ไฟล์ ( *.xlsx ) 

 

 

 

  

          

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ