วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O23.มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมิน ITA  (  PDF,  Word )

        2. ตารางมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (  PDF,  Word

 

 

          

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ