วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

แผนการใช้จ่ายประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1-2 (  PDF ,  Excel )

        รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566     (  PDF,  Excel )

        รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2567    (  PDF,  Excel )

      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567   PDF Excel )

      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2567       PDF Excel )                   

 

 

          

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ