วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O21.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

  

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

           คู่มือการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ   (   PDF  Word

           ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2564    (  PDF )

           แนวทางการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม  PDF Word )

 

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

       

          

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ