วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O6.รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน 
เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน 
เดือน เมษายน พ.ศ.2567 
   
     ไฟล์ (*.pdf)  ,  ไฟล์ (*.docx) 

 

  รายงานผลการปฏิบัติ ( *.docx ) 

   ไฟล์ (*.pdf)  ,  ไฟล์ (*.docx) 

 

  รายงานผลการปฏิบัติ ( *.docx ) 

  ไฟล์ (*.pdf)  ,  ไฟล์ (*.docx) 

 

  รายงานผลการปฏิบัติ ( *.docx ) 

  รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน 

เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน 

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน 

เดือน มกราคม พ.ศ.2567

 

     

 

  ไฟล์ (*.pdf) , ไฟล์ (*.docx) 

 

   รายงานผลการปฏิบัติ ( *.docx )

 

 

 

 

   ไฟล์ (*.pdf)  ,  ไฟล์ (*.docx) 

 

  รายงานผลการปฏิบัติ ( *.docx )

 

 

 

 

  ไฟล์ (*.pdf)  ,  ไฟล์ (*.docx)

 

  รายงานผลการปฏิบัติ ( *.docx )

 

 

 

 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน 

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 

 

 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 

 

 

  รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน 

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 

 

     

 

  ไฟล์ (*.pdf)  ไฟล์ (*.docx) 

 

  รายงานผลการปฏิบัติ ( *.docx ) 

 

  ไฟล์ (*.pdf)  ,  ไฟล์ (*.docx) 

 

  รายงานผลการปฏิบัติ ( *.docx ) 

 

 ไฟล์ (*.pdf) ,  ไฟล์ (*.docx) 

 

 รายงานผลการปฏิบัติ ( *.docx )

 

 

 

           

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ