วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา
ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ

 

Immigration Online Service

Queue Online  

 

Visitors Counter

00325597
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
375
619
1469
318619
17507
12624
325597

Your IP: 35.175.201.191
2024-02-27 07:18

11 มกราคม 2567 ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

           วันที่  11 มกราคม 2567  เวลา 15.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และทำความเข้าใจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

     1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open  Data Integrity and Transparency Assesment : OIT)

                - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายศึกษาการเข้าใช้ระบบ ITAP พร้อมจัดทำข้อมูลสาธารณะตามแบบประเมินที่กำหนดลงในระบบดังกล่าว

   2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal  Integrity and Transparency Assesment : IIT)

                - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายทำความเข้าใจในข้อคำถามและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นข้อคำถามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทราบ  ก่อนทำการประเมินแบบวัดการรับรู้

   3. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External  Integrity and Transparency Assesment : EIT)

                - ให้หน่วยงานนำช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เปิดเผย ณ จุดให้บริการและพัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความรวดเร็วและความสะดวกให้แก่ประชาชน ก่อนทำการประเมินแบบวัดการรับรู้

 

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ