วันอังคาร, 21 กันยายน 2564
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ต.อ.อาทิพย์ ซึมดอน
ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ

 

Immigration Online Service

 

Presentation

 

 

 

Visitors Counter

00084002
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
121
247
82829
2735
5305
84002

Your IP: 162.158.167.135
2021-09-21 01:29

 

ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ประชุมกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

                วันที่ 3 ก.พ.64 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.อาทิพย์  ซึมดอน  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ประชุมบริหารและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ตม.จว.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 โดยประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ศรีสะเกษ (ส่วนแยก และ สง.ภูสิงห์) ซึ่งได้กำชับการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลา อย่าให้ล่าช้าและติดตามตรวจสอบข้อมูลให้ครบทุกราย กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดหลักตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด กำชับให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลความประพฤติและระเบียบวินัย เอาใจใส่ดูแลทุกข์-สุข เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งการบำรุงขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจอย่างเคร่งครัด