ประชาสัมพันธ์ คนไทยจะบินกลับไทยต้องทำอย่างไร ?

คนไทยจะบินกลับไทยต้องทำอย่างไร ?