พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง  ผบช.สตม. และคณะ ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ศรีสะเกษ

วันที่ 18 มิ.ย.63 เวลา 15.30 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ตม.จว.ศรีสะเกษ โดยมี พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ และข้าราชการตำรวจในสังกัดรอรับการตรวจเยี่ยมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ผบช.สตม. ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญและชุดอุปกรณ์ป้องกัน COVID - 19 ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยร่วมปฏิบัติ ซึ่งมาร่วมรอรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ พ.ต.อ.กริชติศักดิ์ สิงหวิบูลย์ ผกก.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ, พ.อ.จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ ผบ.ฉก.3 กองกำลังสุรนารี, นายอัฒสุภัค ฉกรรจ์ศิลป์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, เจ้าหน้าที่ศุลกากร, กองร้อย อส. อ.ภูสิงห์ และ กองร้อย ทพ.2061 พร้อมกระชับความสัมพันธ์กับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายกัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ โดยมี พล.ต.ต.ยัว ซูเทียริท หัวหน้า ตม.ช่องสะงำ, นายแก้ว สารัต นายด่านศุลกากรกัมพูชา พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายกัมพูชาที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านพรมแดนช่องสะงำ หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่ ตม.จว.ศรีสะเกษ (สำนักงานภูสิงห์) เพื่อเยี่ยมชม โครงการ "ตม.ช่วยเด็กไทย ใช้เน็ตฟรี" เป็นการส่งเสริมการเรียนในระบบออนไลน์ ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 และได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และได้ดำเนินการตามนโยบาย ผบ.ตร. โดยมอบข้าวสารให้กับข้าราชการในสังกัด ระดับ รอง สว. และ ประทวน ทุกนาย รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID - 19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ให้แก่ข้าราชการในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ