ตม.จว.ศรีสะเกษ  :  ลงทะเบียนรับคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”  เพื่อให้ผู้ติดต่อราชการ เช็กอิน-เช็กเอาท์ เพื่อบันทึกข้อมูลติดตาม สอบสวนโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบาย ผบช.สตม. จำนวนทั้งสิ้น 3 จุด

วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 11.00 น.  พ.ต.อ. มณุวัฒน์  กอสนาน  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนรับคิวอาร์โค้ดจากแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อราชการ ตม.จว.ศรีสะเกษ  เช็กอิน-เช็กเอาท์  เพื่อบันทึกข้อมูลติดตาม สอบสวนโรค  กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบาย ผบช.สตม. จำนวนทั้งสิ้น  3  จุด ดังนี้

        1. งานบริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)  อ.เมืองศรีสะเกษ 

        2. บริเวณจุดตรวจขาเข้า และขาออก งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์

        3. ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์

        เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดความหนาแน่นของผู้ติดต่อราชการ เป็นการปฏิบัติตามมาตรการในช่วงผ่อนคลาย  และเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 ของรัฐบาล