พ.ต.อ.ชัยยศ  วรักษ์จุนเกียรติ  รอง ผบก.ตม.4 ตรวจราชการ ตม.จว.ศรีสะเกษ

วันที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ชัยยศ  วรักษ์จุนเกียรติ  รอง ผบก.ตม.4 ตรวจราชการประจำปี 2563 ตม.จว.ศรีสะเกษ โดยมี พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ และข้าราชการตำรวจในสังกัด  รอรับการตรวจโดยพร้อมเพรียง ในการตรวจครั้งนี้ รอง ผบก.ตม.4 ได้ตรวจการฝึก การแต่งเครื่องแบบ  แบบตรวจราชการของ จต. 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร ด้านที่ 6 การบริการคนเข้าเมือง และแบบตรวจตามนโยบายของ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ประกอบด้วย 1) ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น 2) ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงกำชับการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ตร. และ สตม. อย่างเคร่งครัด โดยคณะ จต.บก.ตม.4 ได้ให้คำแนะนำกับหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจของ จเร สตม. และ ตร. ต่อไป