ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ขับเคลื่อนติดตามผลการปฏิบัติงาน ตม.จว.ศรีสะเกษ

วันที่ 4 ก.พ.2563 เวลา 11.00 น.

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ได้ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 โดยนำข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา สตม. ในการประชุมสัมมนาการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการบริหาร สตม.ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา บก.ตม.4 ในการประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 ถ่ายทอดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุม ศปก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ(ส่วนแยก และภูสิงห์) เพื่อวางทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ ในงานด้านความมั่นคงและงานบริการ โดยกำชับการปฏิบัติหน้าที่ งานตรวจบุคคลและพาหนะในการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร, งานบริการคนต่างด้าว, งานสืบสวนปราบปราม และงานอำนวยการ โดยกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ วินัยข้าราชการตำรวจโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง คัดกรองการตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาจากเมืองอู่ฮั่น เมืองหวงกัง และเมืองอี้โจว มณฑลเหอเป่ย เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ/หรือบุคคลอื่นที่เดินทางมาจากประเทศต้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และโรคระบาดอื่น ๆ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หากพบสิ่งผิดปกติหรือมีอาการบ่งชี้ให้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข โดยไม่ให้กระทบต่อการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารอื่น