ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขับเคลื่อนติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ตม.จว.ศรีสะเกษ

วันที่ 7 พ.ย.2562 เวลา 18.00 น.

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วางกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยได้เรียนเชิญ พ.ต.อ.ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ รอง ผบก. ฯปรก. รอง ผบก.ตม.4 ประชุม มอบนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา จากการประชุม ระดับ บช.สตม. เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2562 และ บก.ตม.4 เมื่อวันที่ 18 ต.ค 2562 ถ่ายทอดให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ห้องประชุมสัมมนา โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อวางทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ ในงานด้านความมั่นคงและงานบริการ โดยกำชับการปฏิบัติหน้าที่ งานตรวจบุคคลและพาหนะในการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร, งานบริการคนต่างด้าว, งานสืบสวนปราบปราม และงานอำนวยการ และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ วินัยข้าราชการตำรวจโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายผู้บังคับบัญชา จากนั้น ร่วมรับประทานอาหารเย็น"พี่น้อง ตม.จว.ศรีสะเกษ(Thank you Party Sisaket IMM.) " 

โดยมี นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ และนายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ ให้เกียรติร่วมงาน ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการร่วมรับประทานอาหารระหว่างอดีตคณะผู้บริหาร และคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สืบสานสัมพันธไมตรี ถ่ายทอดแนวทางการทำงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม